Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Địa chỉ: 174 Lê Đình Lý, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0935.406.539

Email: dungptnt@mbbank.com

Website:

Giới thiệu công ty

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (tên giao dịch tiếng Anh là Military Commercial Joint Stock Bank), gọi tắt là Ngân hàng Quân đội, viết tắt là MB, là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Loading...