Giới thiệu Đại học Đông Á

Đại học Đông Á là một trường đại học dân lập tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, là một đại học đào tạo đa ngành. Cơ sở 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh- Đà Nẵng có tổng diện tích sàn 18.600m², 10 tầng với 140 phòng chức năng. Trong đó có: 10 phòng thực hành CNTT, 15 phòng thực hành ngoại ngữ, 24 phòng thực hành nghề nghiệp, thư viện điện tử, hội trường và 7 giảng đường lớn. Trường đại học Đông Á phấn đấu trở thành trường đạt chất lượng quốc tế, là trường có uy tín về đào tạo các nhà chuyên môn và quản lý điều hành, có nhiều nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển quốc gia và khu vực.

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

      Đầu tư kiến thức, phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, để tạo dựng con đường thành công và đóng góp vào sự phát triển cộng đồng xã hội.

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

      Đến năm 2030 là trường đại học theo hướng thực hành đa ngành, đa lĩnh vực đạt trình độ của đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Trách nhiệm & Trung thực.
  2. Bền chí & Đam mê.
  3. Sáng tạo & Đổi mới.

Hợp tác & Tôn trọng sự khác biệt.

Loading...