Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PoPoDoo

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế PoPoDoo

Địa chỉ: 36 Chi Lăng, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3822567

Email: tuyendung.ppddanang@popodoo.com.vn

Website: http://www.popodoo.com.vn/

Giới thiệu công ty

1. Địa chỉ: Số 36 Chi Lăng, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.(Chi nhánh)
2. Thông tin liên hệ:
Tel: 0236.3822567
 

Loading...