Công ty TNHH BPO.MP

Công ty TNHH BPO.MP

Địa chỉ: 06 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3945679

Email: tuyendungbpo@mpbpo.com.vn

Website:

Giới thiệu công ty

SĐT: 0236.3945679 (5101)
Hotline: 19000 77 772
Email: tuyendungbpo@mpbpo.com.vn

Loading...