Công Ty TNHH RUBERSOUL VIETNAM

Công Ty TNHH RUBERSOUL VIETNAM

Địa chỉ: Khu hợp hữu Việt Nhật DAIKU, Đường số 4, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0935810356

Email: tam@atu-japan.co.jp

Website:

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: Khu hợp hữu Việt Nhật DAIKU, Đường số 4, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Người đại diện: SUMITOMO EIJI

Loading...