ODK Mikazuki VietNam Company Limited

ODK Mikazuki VietNam Company Limited

Địa chỉ: Khu du lịch Xuân Thiều, Đ. Nguyễn Tất Thành, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3774 555

Email: info@mikazuki.com.vn

Website:

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: Khu du lịch Xuân Thiều, Đ. Nguyễn Tất Thành, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Email: sales@mikazuki.com.vn   |   info@mikazuki.com.vn 

Loading...