CÔNG TY TNHH FOXLINK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH FOXLINK VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô Va.04b, Đường 24&17, Khu công nghiệp thuộc Khu chế xuất T, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0316629965

Email:

Website:

Giới thiệu công ty

Trụ sở chính: Lô Va.04b, Đường 24&17, Khu công nghiệp thuộc Khu chế xuất T, - Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

Loading...