Công ty Cổ Phần Haviland House

Công ty Cổ Phần Haviland House

Địa chỉ: Tòa nhà 14 tầng 29 Yên Bái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại:

Email: hanhchinhnhansu.haviland@gmail.com

Website:

Giới thiệu công ty

Địa điểm: Tòa nhà 14 tầng 29 Yên Bái, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Email: hanhchinhnhansu.haviland@gmail.com

Loading...