Công ty TNHH XDD TEXTILE

Công ty TNHH XDD TEXTILE

Địa chỉ: Số 1A, Đường 6A, KCN Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553900900

Email:

Website: https://www.xdd-textile.com/

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: Số 1A, Đường 6A, KCN Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi  

Loading...