CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0919147502

Email: hr-agri@thaco.com.vn

Website: tuyendung.thaco.com.vn

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

Email: hr-agri@thaco.com.vn

Loading...