CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GĐT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GĐT

Địa chỉ: Số 275 Lê Thanh Nghị, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0905.63.64.89

Email: hr.gdt@gmail.com

Website: https://gdtgroup.vn

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: Số 275 Lê Thanh Nghị, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Loading...