CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MAI ANH QUÂN DNA

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MAI ANH QUÂN DNA

Địa chỉ: Lô D1, đường số 10, KCN Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0901 556 339

Email: maianhquanplastic@gmail.com

Website:

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: Lô 01, đường số 10, KCN Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng

Email: maianhquanplastic@gmail.com

Điện thoại: 0901 556 339

Loading...