CÔNG TY CPĐT TM & DV TÙNG PHÁT – KHÁCH SẠN CANVAS

CÔNG TY CPĐT TM & DV TÙNG PHÁT – KHÁCH SẠN CANVAS

Địa chỉ: 234 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 846 868

Email: hr@canvashotel.com.vn

Website:

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: 234 Võ Nguyện Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Email: hr@canvashotel.com.vn
Số điện thoại: 0236 3 846 868

Loading...