CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ LỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ LỰC

Địa chỉ: 196 Nguyễn Hiến Lê, P.Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0935316518

Email: ctcp.haluc@gmail.com

Website:

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: 196 Nguyễn Hiến Lê, P. Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

Email: ctcp.haluc@gmail.com

 

Loading...