Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

Địa chỉ: Đường 30 Tháng 4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.711111

Email: vmdn-tuyendung@vinmec.com

Website:

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: Đường 30 Tháng 4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Email: vmdn-tuyendung@vinmec.com

Loading...