Công ty MTV Huki Gourmet

Công ty MTV Huki Gourmet

Địa chỉ: Lô A11-09 đường quy hoạch số 13 khu dân cư Trảng Kèo, Cẩm Hà, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0905 22 43 43

Email: hukigourmet.hoian@gmail.com

Website:

Giới thiệu công ty

Địa chỉ: Lô A11-09 đường quy hoạch số 13 khu dân cư Trảng Kèo, Cẩm Hà, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 

Loading...