FPT Telecom

FPT Telecom

Địa chỉ: 182 -184 đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0932 509 439

Email: Thanhttl@fpt.com

Website:

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT chi nhánh Đà Nẵng ( tên gọi tắt là FPT Đà Nẵng) hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet có uy tín và được khách hàng yêu mến tại Việt Nam và Khu vực.

Thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam…

Loading...