Fashion Garments Quảng Nam

Fashion Garments Quảng Nam

Địa chỉ: KCN Tam Thăng TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0984442983

Email: trinhphamthi@fashiongarments.com

Website:

Giới thiệu công ty

Fashion Garments (FGL) được thành lập năm 1994 với 100% vốn đầu tư nước ngoài. FGL là doanh nghiệp tiên phong về các sáng kiến phát triển bền vững trong ngành sản xuất hàng may mặc tại Việt Nam. Từ một nhà máy sản xuất lúc khởi đầu, hiện nay chúng tôi sở hữu 6 nhà máy hiện đại bậc nhất trải rộng khắp Việt Nam với hơn 10.000 nhân viên, năng suất hàng năm đạt hơn 250 triệu sản phẩm.

Loading...