Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Miginin

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Miginin

Địa chỉ: 219 Chương Dương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Điện thoại: 0702 677 562

Email:

Website:

Giới thiệu công ty

Thông tin liên hệ:

Phòng Đối ngoại & Hợp tác doanh nghiệp

SĐT: 0236.3532.014

Email: htdn@donga.edu.vn

Loading...