Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt

Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt

Địa chỉ: KCN Hải Hà, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0369.574.698

Email:

Website:

Giới thiệu công ty

Loading...