Chương trình thực tập và làm việc tại UNITED KINGDOM

Thực tập Quốc tế (Internship)

UNITED KINGDOM

Ngành: Công nghệ thực phẩm, Dinh dưỡng

Kỹ sư, Nhân lực tri thức, Kỹ năng đặc định

UNITED KINGDOM

Ngành: Công nghệ thực phẩm, Dinh dưỡng

Thực tập sinh kỹ năng 1 năm, 3 năm

UNITED KINGDOM

Ngành: Công nghệ thực phẩm, Dinh dưỡng

Du học

UNITED KINGDOM

Ngành: Công nghệ thực phẩm, Dinh dưỡng

Giao lưu, trao đổi sinh viên Quốc tế

UNITED KINGDOM

Ngành: Công nghệ thực phẩm, Dinh dưỡng

Danh sách doanh nghiệp hợp tác

Trước Sau
Loading...