Chương trình thực tập và làm việc tại CHINA

Thực tập Quốc tế (Internship)

CHINA

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Điện - Điện tử

Kỹ sư, Nhân lực tri thức, Kỹ năng đặc định

CHINA

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Điện - Điện tử

Thực tập sinh kỹ năng 1 năm, 3 năm

CHINA

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Điện - Điện tử

Du học

CHINA

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Điện - Điện tử

Giao lưu, trao đổi sinh viên Quốc tế

CHINA

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Điện - Điện tử

Danh sách doanh nghiệp hợp tác

Trước Sau
Loading...